Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie

Vytvořeno: 20. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 9. 2018

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie.

Nedílnou součástí výzvy je Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie včetně příloh.

Přílohy