Doporučení k realizaci projektů IOP

Vytvořeno: 5. 8. 2011 Poslední aktualizace: 5. 8. 2011

Na základě dílčích výstupů z auditů operací Pověřeného auditního subjektu, které v současné době probíhají u některých realizovaných projektů 1. výzvy, připravil odbor seznam doporučení pro realizaci projektů, aby příjemce měli možnost do budoucna pokud možno zabránit případným dalším zjištěním ze strany jiných kontrolních orgánů. Blíže viz Příloha.

Přílohy