Dokumenty k veřejným zakázkám

Vytvořeno: 27. 7. 2011 Poslední aktualizace: 27. 7. 2011

Vzhledem k zásadnímu významu bezchybného průběhu zadávacích a výběrových řízením pro realizaci projektu v rámci oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu byla do sekce Dokumenty IOP přidána nová záložka Dokumenty k veřejným zakázkám (odkaz). Na jednom místě tak budou shromážděny základní dokumenty k realizaci veřejných zakázek a dále zde budou uveřejňovány např. vzory kontrolních listů, které využívá odbor EF při posuzování průběhu veřejných zakázek, vzory zadávacích dokumentací, stanoviska odboru evropských fondů k jednotlivým problematickým otázkám a další materiály, které mohou pomoci příjemcům při realizaci veřejných zakázek.