Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

ČR podporuje světovou iniciativu ke správnému (ne)používání ochranných stínících pomůcek pro pacienty při RTG a CT vyšetřeních

Vytvořeno: 27. 2. 2024 Poslední aktualizace: 1. 3. 2024

Kontaktní ochranné stínění pacientů se na radiologických odděleních používá již mnoho let, aby se snížily účinky a rizika ionizujícího záření na některé orgány. Nové technologie v projekčním RTG zobrazování a CT skenování, jako jsou digitální receptory a systémy expoziční automatiky, snížily dávky a zlepšily konzistentnost obrazu (napříč pacienty).

Tyto změny a lepší pochopení přínosů i rizik spojených s používáním ochranného stínění vedly k revizi jeho používání v radiologii.

 

Více podrobností uvádí Evropský konsenzus k používání kontaktního ochranného stínění pacientů, dostupný zde: European consensus on patient contact shielding