Co je odborná způsobilost a specializovaná způsobilost?

Vytvořeno: 22. 2. 2008 Poslední aktualizace: 22. 2. 2008

Odborná způsobilost opravňuje k výkonu povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky jako lékař, zubní
lékař a farmaceut pod odborným dohledem.

Specializovaná způsobilost opravňuje lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta k samostatnému výkonu povolání na území České
republiky bez odborného dohledu.