Činnost RAPEX 2019

Vytvořeno: 6. 5. 2021 Poslední aktualizace: 17. 5. 2021

Evropská komise každoročně zpracovává zprávu o činnosti RAPEX za daný kalendářní rok. Roční zprávy obsahují informace o vývoji situace na trhu s nebezpečnými výrobky a poskytují přehled o zapojení jednotlivých členských států. V přílohách je uvedena v anglické verzi souhrnná zpráva o činnosti RAPEX za rok 2019 a informační leták shrnující hlavní zjištění aktivit členských států za rok 2019.

Přílohy