Činnost RAPEX 2018

Vytvořeno: 28. 4. 2021 Poslední aktualizace: 28. 4. 2021

Evropská komise každoročně zpracovává zprávu o činnosti RAPEX za daný kalendářní rok. Roční zprávy obsahují informace o vývoji situace na trhu s nebezpečnými výrobky a poskytují přehled o zapojení jednotlivých členských států. V přílohách je uvedena v anglické verzi souhrnná zpráva o činnosti RAPEX za rok 2018 a informační leták shrnující hlavní zjištění za rok 2018.

Přílohy