Činnost RAPEX 2015

Vytvořeno: 16. 2. 2017 Poslední aktualizace: 16. 2. 2017

Evropská komise každoročně zpracovává zprávu o činnosti RAPEX za daný kalendářní rok. Roční zprávy obsahují informace o vývoji situace na trhu s nebezpečnými výrobky a poskytují přehled o zapojení jednotlivých členských států. V přílohách je uvedena v anglické verzi souhrnná zpráva o činnosti RAPEX za rok 2015 a informační leták shrnující hlavní zjištění za rok 2015.

Přílohy