Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Vytvořeno: 30. 8. 2021 Poslední aktualizace: 30. 8. 2021

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

Přílohy