Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

CBD v kosmetických přípravcích

Vytvořeno: 1. 6. 2023 Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Otázka použití CBD (kanabidiolu) jako přísady kosmetických přípravků je již dlouhodobě debatována jak na úrovni Evropské komise, tak na úrovni jednotlivých členských států Evropské unie. Česká republika trvale a  konzistentně zastává názor, že CBD není stávající legislativou jako přísada kosmetických přípravků nikterak omezován. Evropská komise v nedávné minulosti cestou různých neformálních kroků vedla členské státy, aby povolovaly pouze kosmetické přípravky obsahující CBD syntetického původu. Protože však Komise své neformální pokyny  nezapracovala do závazné legislativy, mnohé členské státy (včetně České republiky) toto omezení nerealizovaly. Správnost jejich přístupu posléze potvrdil rozsudek Evropského soudního dvora.

Přesto však Komise problematiku přítomnosti CBD v kosmetických přípravcích znovu otevírá. Je pravděpodobné, že požádá Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele o zahájení hodnocení bezpečnosti pro CBD a jeho deriváty. Zatím tedy platí výše uvedená fakta, doporučujeme však sledovat aktuální vývoj, protože v krajním případě  může dojít k revizi přístupu k CBD na úrovni Evropské unie.