Veřejná soutěž – covid projekty

Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR (VES COVID)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, […]

15. 2. 2022 Celý článek »

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2022 – 2023, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 11. 10. 2021 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících […]

24. 9. 2021 Celý článek »