Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oboru Všeobecné praktické lékařství

Vytvořeno: 24. 10. 2016 Poslední aktualizace: 24. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, ze v červnu 2016 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2016 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství. Vybraní uchazeči byli zveřejněni na webu Ministerstva zdravotnictví dne 30. 6. 2016. Současně s tím byli určeni další uchazeči o rezidenční místo jako náhradníci, kterým bude poskytnuta možnost dodatečně vybrat rezidenta v případě, že některé rezidenční místo nebude obsazeno.

 

V současné době má Ministerstvo zdravotnictví informaci o 31 neobsazených rezidenčních místech. Protože níže uvedení poskytovatelé zdravotních služeb byli mezi vybranými náhradníky, nabízíme těmto poskytovatelům zdravotních služeb možnost vypsat obratem výběrové řízení na rezidenta. Tímto tyto úspěšné žadatele – náhradníky zveřejňujeme.

Přílohy