Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie, vnitřní lékařství, radiologie a zobrazovací metody a neurologie

Vytvořeno: 24. 10. 2016 Poslední aktualizace: 24. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, ze v červnu 2016 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2016 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru vnitřní lékařství, radiologie a zobrazovací metody a neurologie. Vybraní uchazeči byli zveřejněni na WEBu Ministerstva zdravotnictví dne 30. 6. 2016. Současně s tím byli určeni další uchazeči o rezidenční místo jako náhradníci, kterým bude poskytnuta možnost dodatečně vybrat rezidenta v případě, že některé rezidenční místo nebude obsazeno.

 

V současné době má Ministerstvi zdravotnictví informaci o neobsazených rezidenčních místech. Jedná se o 4 místa v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, 1 místo v oboru dětské lékařství, 5 míst v oboru gynekologie a porodnictví, 3 místa v oboru chirurgie, 10 míst v oboru vnitřní lékařství, 8 míst v oboru radiologie a zobrazovací metody a 7 míst v oboru neurologie. Protože níže uvedení poskytovatelé zdravotních služeb byli mezi vybranými náhradníky, nabízíme těmto poskytovatelům zdravotních služeb možnost vypsat obratem výběrové řízení na rezidenta. Tímto tyto úspěšné žadatele – náhradníky zveřejňujeme.

 

Přílohy