Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

2022

9/22 žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jmen a příjmení vedoucích zaměstnanců.

20. 1. 2022 Celý článek »

8/22 1) Kolika pacientům v ČR s onemocněním covid.l.9 by| podán lék obsahující účinnou lá tku ivermektin (dále jen „lék“)? 2| Kolik pacientů přes podání tohoto léku na onemocnění covid-19 zemřelo? 3) U kolika pacientů se po podání tohoto léku objevily nežádoucí účinky související s po dáním tohoto léku? 4) Jaká byla průměrná doba zotavení se z nemoci covid-19 u pacientů kterým byl tento lék podán od okamžiku jeho podání? 5) Kolik pacientů mělo po podání tohoto léku těžký průběh onemocnění covid-19? 6) Jaká je průměrná doba zotavení se z nemoci covid-19 u všech pacientů s tímto o nemocněním?

20. 1. 2022 Celý článek »

6/22 1. Který právní předpis upravuje zkrácení platnosti certifikátů o očkování proti nemoci COVID-19? 2. Žádám o přiložení úplného znění tohoto předpisu, příp. informaci, kde je tento předpis dostupný. 3. Prodlouží se, resp. obnoví se platnost certifikátu o očkování proti nemoci COVID-19 i v případě aplikace třetí dávky (booster) např. až po jedenácti měsících, nikoliv již ve stanovených devíti měsících, od aplikace druhé dávky? (zejm. s ohledem na doporučení očkování v podzimních měsících, odložení třetí dávky z důvodu vysokých protilátek apod.)? 4. Pokud se platnost certifikátu podle bodu 3 neprodlouží, jaký bude postup v případě, že osoba nestihne přeočkovat se ve stanovené lhůtě devíti měsíců a bude chtít obnovit platnost očkovacího certifikátu? Bude tato osoba nucena podstupovat opět dvouprvkové schéma očkování, ačkoliv by to fakticky znamenalo čtyři dávky očkování celkově?

20. 1. 2022 Celý článek »

3/22 : „Blíží se mi čas 3. dávky očkování, na které se nemohu přihlásit z důvodu, že jsem byl omylem smazán z reservaticu. Mám již dokončené očkování. Na očkováním místě v systému vidí že jsem očkovaný vy  v reservaticu však ne. Na lince mi poradit nedokázali (1221) a na očkovacím místě taky ne. Na vyžádání vám předám certifikáty z Ocko.uzis.cz. nyní vás prosím o informaci, jak vznikla situace bude řešena.“

20. 1. 2022 Celý článek »

1/2022 Můžete mi prosím sdělit, kolik bylo v roce 2019 počet případů vyžadujících intenzivní péči, které nejsou spojeny s akutními respiračními onemocněními – zejména mrtvice, rakovina a srdeční infarkty? Dále kolik lidí na tyto následky zemřelo, kolik bylo potratů a mrtvě narozených dětí za rok 2019. Zároveň Vás žádám o stejné údaje za rok 2021 (pokud není zpracován celý rok, tak do měsíce, který je statisticky zpracován, k datu mého dotazu). Dále bych rád znal odpověď, zda existuje studie, která je schopna odpovědět, zda je vakcína na SARS-CoV-2 bezpečná, snášenlivá, zaručující imunogenicitu a účinná proti COVID-19 u zdravých jedinců? Případně kdy taková studie na tyto otázky odpoví?

20. 1. 2022 Celý článek »