6/22 1. Který právní předpis upravuje zkrácení platnosti certifikátů o očkování proti nemoci COVID-19? 2. Žádám o přiložení úplného znění tohoto předpisu, příp. informaci, kde je tento předpis dostupný. 3. Prodlouží se, resp. obnoví se platnost certifikátu o očkování proti nemoci COVID-19 i v případě aplikace třetí dávky (booster) např. až po jedenácti měsících, nikoliv již ve stanovených devíti měsících, od aplikace druhé dávky? (zejm. s ohledem na doporučení očkování v podzimních měsících, odložení třetí dávky z důvodu vysokých protilátek apod.)? 4. Pokud se platnost certifikátu podle bodu 3 neprodlouží, jaký bude postup v případě, že osoba nestihne přeočkovat se ve stanovené lhůtě devíti měsíců a bude chtít obnovit platnost očkovacího certifikátu? Bude tato osoba nucena podstupovat opět dvouprvkové schéma očkování, ačkoliv by to fakticky znamenalo čtyři dávky očkování celkově?

Vytvořeno: 20. 1. 2022 Poslední aktualizace: 20. 1. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
6_22.rtf (3,45 MB)