2022

Žádost o informace ze dne 26. 12. 2022

náklady na zdravotní pojištění uprchlíků z Ukrajiny

10. 1. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 21. 12. 2022

je poskytovatelem zdravotní péče poskytována zdravotní péče lege artis v zdravotnickém lůžkovém zařízení při poskytování akutní lůžkové péče v chirurgických a interních oborech bez možnosti provedení v uvedeném zdravotnickém zařízení […]

10. 1. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 14. 12. 2022

očkovací látky

10. 1. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 14. 12. 2022

ve věci kampaně na očkování proti Covid 19

10. 1. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 14. 12. 2022

náhrada škody ve smyslu ustanovení § 36 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

10. 1. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 30. 11. 2022

podle jakých konkrétních kritérií se při revizním hodnocení řídí posuzování správnosti a úplnosti Poukazů na vyšetření/ošetření 06FT určených pro poskytování rehabilitační péče, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a […]

10. 1. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 14. 12. 2022

výroční zpráva za rok 2016 k z. č. 106/1999 Sb.

29. 12. 2022 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 14. 12. 2022

dodávka léků pro děti

29. 12. 2022 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 12. 12. 2022

Jaké platilo ke dni 9.2.2022 nařízení, či jiné legislativní opatření, ve vztahu k povinnosti fyzické osoby nosit ochranu dýchacích cest (respirátor – roušku) konkrétně v Plzeňském kraji, okrese Klatovy? Jaký […]

29. 12. 2022 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 5. 12. 2022

převzetí vyřízení stížnosti

29. 12. 2022 Celý článek »