Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Žádost o informace ze dne 30. 11. 2022

Vytvořeno: 10. 1. 2023 Poslední aktualizace: 10. 1. 2023
  • podle jakých konkrétních kritérií se při revizním hodnocení řídí posuzování správnosti a úplnosti Poukazů na vyšetření/ošetření 06FT určených pro poskytování rehabilitační péče, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení při tomto posuzování a nestrannost revizní komise. Kým byla tato kritéria schvalována?
  • podle jakých konkrétních kritérií se při revizním hodnocení řídí posuzování správnosti a úplnosti zdravotní dokumentace vedené zdravotnickým zařízením, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení při tomto posuzování a nestrannost revizní komise. Kým byla tato kritéria schvalována?
  • podle jakých konkrétních kritérií se řídí úspěšnost při výběrových řízení na uzavření smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, které se o uzavření smlouvy uchází, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení s uchazeči a nestrannost výběrové komise. Kým byla tato kritéria schvalována?
  • podle jakých konkrétních kritérií se řídí úspěšnost při smírčích řízení mezi zdravotní pojišťovnou a smluvním zdravotnickým zařízením, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení a nestrannost v rámci tohoto řízení. Kým byla tato kritéria schvalována?

Přílohy

Typ souboru: pdf
474.pdf (182,15 KB)