Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Screening kolorektálního karcinomu

Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení statutu screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu

30. 1. 2024 Celý článek »

Oznámení ve věci úpravy Věstníku MZ ČR částka 1/2009 Standard při poskytování a vykazování screeningu nádorů kolorekta

10. 8. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu – 3. kolo

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě pracovišť pro screening kolorektálního karcinomu vyhlašuje 3. kolo řízení o žádostech o udělení statutu screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu (dále jen statut), […]

10. 5. 2022 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu – 2. kolo

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě pracovišť pro screening kolorektálního karcinomu vyhlašuje 2. kolo řízení o žádostech o udělení statutu screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu (dále […]

4. 3. 2022 Celý článek »