Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zdravotní služby

Transplantace a bezpečnost tkání a buněk

č. 285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)   č. 436/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. […]

8. 2. 2019 Celý článek »

Specifické zdravotní služby

č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách   č. 104/2012 Sb. Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým […]

8. 10. 2018 Celý článek »

Zdravotnická záchranná služba

č. 374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě   č. 148/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací […]

8. 10. 2018 Celý článek »

Změnové zákony v návaznosti na přijetí zdravotních služeb

č. 369/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další […]

8. 10. 2018 Celý článek »

Zdravotní služby

 č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)   č. 39/2012 Sb. Vyhláška o dispenzární péči č. 56/2012 Sb. Vyhláška o příspěvku na […]

8. 9. 2018 Celý článek »