Zdravotní služby

Vytvořeno: 8. 9. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

 č. 372/2011 Sb.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

č. 39/2012 Sb.

Vyhláška o dispenzární péči

č. 56/2012 Sb.

Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově

č. 70/2012 Sb.

Vyhláška o preventivních prohlídkách

č. 92/2012 Sb.

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

č. 98/2012 Sb.

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

č. 99/2012 Sb.

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

č. 101/2012 Sb.

Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

č. 102/2012 Sb.

Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

č. 297/2012 Sb.

Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)

č. 373/2016 Sb.

Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

***

č. 30/1968 Věst. MZ (reg.) v částce 51/1968 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o opatření proti pohlavním nemocem, ve znění vyhl. č. 225/1996 Sb. (Čl. II, kterým se zrušuje příloha těchto směrnic)

č. 3/1972 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 5/1972 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o lékařských prohlídkách osob vracejících se z epidemiologicky závažných oblastí

č. 3/1981 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 15/1981 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností, ve znění směr. MZ ČSR č. 5/1985 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 24/1985 Sb. a výnosu MZSV ČSR č. 3/1991 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 28/1989 Sb.

č. 1/1985 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 16/1985 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o provádění rentgenových vyšetření

č. 5/1985 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 24/1985 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o poskytování zvlášť specializované léčebně preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům

č. 1/1986 Věst. vlády pro NV (přetisk částka 8 až 12/1986 Věst. MZ ČSR)

Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra ČSR a ministerstva spravedlnosti ČSR o klasifikaci tuberkulózy a jiných mykobakterióz a poskytování dispenzární péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí

č. 3/1989 Věst. MZSV ČSR (reg.) v částce 19/1988 Sb.

Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinné hlášení novotvarů

č. 4/1989 Věst. MZSV ČSR (reg.) v částce 29/1988 Sb.

Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o sběru mateřského mléka

č. 317/2000 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky