Oznamovací povinnost – materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Vytvořeno: 17. 3. 2021 Poslední aktualizace: 17. 3. 2021

Podle § 26 odst. 5 a 6 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami povinen písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami.

Přílohy