Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů a jejich doporučené limitní hodnoty v pitné vodě

Vytvořeno: 4. 4. 2023 Poslední aktualizace: 27. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění zveřejňuje doporučené limitní hodnoty nerelevantních pesticidů v pitné vodě.

Podrobnosti najdete v Metodickém doporučení SZÚ-Národní referenční centrum pro pitnou vodu pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě ze dne 21. 7. 2014.

Přílohy