Příkaz ministra č. 11/2022 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů

Vytvořeno: 7. 9. 2022 Poslední aktualizace: 7. 9. 2022

Přílohy