Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Aktuality

Prodloužení lhůty pro podávání Žádostí o grant sub-projektu v rámci Výzvy č. 2 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR

Z důvodu zefektivnění čerpání finančních prostředků z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR byla prodloužena lhůta pro podávání Žádostí o grant sub-projektu v rámci Výzvy č. 2 do 30. dubna 2014. […]

6. 3. 2014 Celý článek »

Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví bude pořádat semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce a za tímto účelem informuje potenciální zájemce o termínech […]

18. 2. 2014 Celý článek »

Výzva č.2 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. 1. 2014 Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou […]

18. 2. 2014 Celý článek »

Oznámení o ukončení kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti sub- projektů předložených do Výzvy č. 1

2. 5. 2013 byla ukončena kontrola formálních náležitostí a oprávněnosti sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce.

17. 2. 2014 Celý článek »

Semináře pro příjemce v rámci 1. výzvy Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Ve dnech 12.9.2013 a 18.9.2013 se uskuteční semináře pro příjemce sub-projektů doporučených hodnotící komisí k financování v rámci 1. výzvy Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. Semináře se uskuteční […]

17. 2. 2014 Celý článek »

Oznámení o ukončení procesu výběru sub-projektů předložených do 1. kola výzvy Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Dne 23.7.2013 proběhlo jednání hodnotící komise pro výběr sub-projektů v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Hodnotící komisi […]

17. 2. 2014 Celý článek »