Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Program na podporu NNO pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2020