Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019

Informace pro příjemce dotace – prodloužení termínu pro zaslání Výroční zprávy o činnosti společně s účetní závěrkou

S ohledem na  současnou situaci a z ní vyplývající možnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v pozdějším termínu, prodlužujeme termín pro zaslání Výroční zprávy o činnosti společně s účetní závěrkou […]

6. 5. 2020 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019

V příloze naleznete formuláře pro závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví pro rok 2019. Jedná se o: formulář – Finanční vypořádání dotací ze SR […]

13. 12. 2019 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě

Informace k Závěrečné zprávě o splnění projektu podpory zdraví v roce 2019 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví     Závěrečnou zprávu o splnění projektu […]

5. 12. 2019 Celý článek »

Formulář ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář „ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019“ v rámci dotačního programu […]

4. 7. 2019 Celý článek »

Schválené dotační prostředky projektům podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019

6. 5. 2019 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR […]

25. 2. 2019 Celý článek »

Dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019. […]

8. 10. 2018 Celý článek »

Výzva pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019

8. 10. 2018 Celý článek »