Program na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

Informace k finančnímu vypořádání

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění je […]

3. 1. 2024 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2023 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. […]

4. 12. 2023 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

17. 3. 2023 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

16. 12. 2022 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2023 upozorňujeme na následující: v případě, […]

7. 9. 2022 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2023

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2023. Žádosti […]

31. 8. 2022 Celý článek »