Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Informace k auditu

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci programu […]

23. 2. 2022 Celý článek »

Informace k revizní zprávě

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 v programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021 je každý příjemce neinvestiční dotace povinen […]

23. 2. 2022 Celý článek »

Informace k finančnímu vypořádání

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je třeba: […]

10. 1. 2022 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. ledna […]

3. 12. 2021 Celý článek »

Důležité informace k dotačnímu řízení – aktualizace metodiky, informace k podání žádosti o změnu v projektu

Od 1. března 2021 byla agenda dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením převedena do gesce Odboru regulace cen a úhrad (CAU).   Aktualizace metodiky dotačního programu V metodice […]

28. 4. 2021 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

19. 3. 2021 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

8. 1. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021. Žádosti o dotaci lze […]

11. 9. 2020 Celý článek »