Aktualizovaná Příručka pro žadatele a příjemce pro 7. výzvu

Vytvořeno: 23. 5. 2011 Poslední aktualizace: 23. 5. 2011

Nová verze Příručky pro žadatele a příjemce zapracovává do textu především předchozí vydané Závazné pokyny. Nově pak zejména upravuje postup úhrady faktur v případě, že jsou propláceny ze dvou účtů. Upraven je rovněž postup pro vyplnění monitorovacích zpráv a monitorovacích hlášení v systému Benefit7+, neboť tento systém prošel aktualizací.

Aktualizované dokumenty je možno nalézt zde.