Aktualizace textu výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 16. 1. 2015 Poslední aktualizace: 16. 1. 2015

V rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR byl aktualizován text výzvy č. 3 pro předkládání žádostí o grant sub-projektu. V textu výzvy došlo ke změně termínu ukončení příjmu žádostí, z původního termínu 28. února 2015 byl termín změněn na 27. února 2015.

Aktualizovaný text výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů naleznete zde.