Aktualizace textu výzvy č. 19 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 3. 2. 2015 Poslední aktualizace: 3. 2. 2015

Text 19. výzvy byl dne 3. 2. 2015 aktualizován, důvodem pro aktualizaci textu výzvy je posun termínu pro předložení projektových žádostí na 20 . 2. 2015, změna výčtu oprávněných žadatelů a navýšení alokace výzvy i dotace na jedno KOC.

Aktualizovaný text výzvy je ke stažení zde.