Aktualizace textu výzvy č. 18 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 22. 1. 2014 Poslední aktualizace: 22. 1. 2014

Text výzvy byl dne 21. 1. 2014 aktualizován, důvodem pro aktualizaci textu výzvy je posun termínu pro předložení projektových žádostí na  14. 2. 2014.

Aktualizovaný text výzvy je ke stažení zde