Aktualizace textu výzvy č. 17 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2c

Vytvořeno: 25. 2. 2014 Poslední aktualizace: 25. 2. 2014

Text výzvy byl dne 25. 2. 2014 aktualizován, důvodem pro aktualizaci textu výzvy je posun termínu pro předložení projektových žádostí na 14 . 3. 2014 .

Aktualizovaný text výzvy je ke stažení zde.