Aktualizace textu výzvy č. 14 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 14. 5. 2013 Poslední aktualizace: 14. 5. 2013

Text výzvy byl dne 15. května aktualizován, důvodem pro aktualizaci textu výzvy je navýšení částek ERDF a SR alokovaných pro výzvu a z toho vyplývající navýšení maximální přípustné dotace z ERDF + SR na 90 mil Kč na projekt. Zároveň dochází k posunu termínu pro předložení projektových žádostí na 6. června 2013. 

Ve věci navýšení maximální přípustné výše dotace je plánována aktualizace textu Příručky pro žadatele a příjemce formou Závazného pokynu, která bude zveřejněna v nejbližších dnech.

Aktualizovaný text výzvy je ke stažení zde.