Aktualizace textu 54. výzvy a Specifických pravidel „Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Vytvořeno: 2. 11. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Informujeme o vydání aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu 54. výzvy Deinstitucionalizace psychiatrické péče. K aktualizaci dokumentů došlo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jako řídícího orgánu IROP dne 1. 11. 2016.

Bližší informace k aktualizaci pravidel a výzvy lze nalézt zde.