Aktualizace textu 14. výzvy

Vytvořeno: 24. 4. 2015 Poslední aktualizace: 24. 4. 2015

Dne 23. 4. 2015 byl aktualizován text 14. výzvy. Aktualizace se týká bodu Doba trvání realizace projektu, která byla prodloužena z 30. 6. 2015 do 31. 12. 2015.

Odkaz na aktuální text 14. výzvy naleznete zde:

http://mzd.gov.cz/Unie/dokumenty/14vyzva-iop_7438_1138_8.html