Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce v rámci 8. výzvy 1.1

Vytvořeno: 7. 2. 2012 Poslední aktualizace: 7. 2. 2012

Dne 7.2.2012 došlo k aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce v rámci 8. výzvy, jedná se o verzi 1.1. Veškeré změny v Příručce jsou přehledně a stručně popsány v tabulce Evidence změn na začátku dokumentu. Došlo především k zapracování vydaných Závazných pokynů a k upravení postupů pro zakázky malého rozsahu.

Aktualizované dokumenty je možno nalézt zde.