Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro 6. výzvu

Vytvořeno: 14. 9. 2010 Poslední aktualizace: 14. 9. 2010

V rámci Příručky pro žadatele a příjemce pro 6. výzvu byly provedeny změny, které byly zapracovány do nové verze 1.1 platné ode dne 15. září 2010. Od tohoto data jsou všichni příjemci finanční podpory v rámci oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP povinni se verzí 1.1 Příručky pro žadatele a příjemce řídit.


 


Aktualizovaná Příručka pro žadatele a příjemce pro 6. výzvu je ke stažení zde.