Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro 5. výzvu

Vytvořeno: 2. 8. 2010 Poslední aktualizace: 2. 8. 2010


V rámci Příručky pro žadatele a příjemce pro 5. výzvu byly provedeny změny, které byly zapracovány do nové verze 1.1 platné ode dne 1. srpna 2010. Od tohoto data jsou všichni příjemci finanční podpory v rámci oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP povinni se verzí 1.1 Příručky pro žadatele a příjemce řídit.


 


Změna dokumentu byla vyvolána především přechodem z informačního systému ISPROFIN na informační systém EDS/SMVS, s čímž souvisí změna vyhlášky č. 560/2006, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, která byla novelizována Vyhláškou Ministerstva financí č. 11/2010.


 

Aktualizovaná Příručka pro žadatele a příjemce pro 5. výzvu je ke stažení zde.