Aktualizace Příruček pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1, Výzvu č. 2 a Výzvu č. 3

Vytvořeno: 19. 3. 2015 Poslední aktualizace: 19. 3. 2015

Informujeme o aktualizaci Příruček  pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1, Výzvu č. 2 a Výzvu č. 3.

V Příručkách pro všechny výše zmíněné výzvy došlo k upřesnění pravidel publicity, které se týká povinných náležitostí billboardů, pamětních desek a plakátů. Dále došlo k doplnění požadavků na náležitosti výzvy k podání nabídek v případě zadávání zakázek malého rozsahu. Výzva nyní musí obsahovat také požadavek na doložení podepsaného čestného prohlášení dodavatele k doložce o bezúhonnosti.

V případě Příručky pro Výzvu č. 3 byly aktualizovány informace, týkající se způsobu hodnocení a výběru sub-projektů. Po provedení hodnocení kvality žádostí bude předán seznam sub-projektů ke schválení ná městkovi pro ekonomiku a přímo řízené organizace.

Aktualizovanou Příručku  pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 naleznete zde.

Aktualizovanou Příručku  pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 2 naleznete zde.

Aktualizovanou Příručku  pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 3 naleznete zde.