Aktualizace Příruček pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 a Výzvu č. 2

Vytvořeno: 19. 6. 2014 Poslední aktualizace: 19. 6. 2014

V rámci programu Implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR byly aktualizovány Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 a Výzvu č. 2.

V Příručkách byly aktualizovány informace týkající se Oprávněných výdajů a pro Výzvu č. 2 byl upraven text Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 společně s přílohami naleznete zde.

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 2 společně s přílohami naleznete zde.