Aktualizace Příruček pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 a Výzvu č. 2

Vytvořeno: 24. 7. 2014 Poslední aktualizace: 24. 7. 2014

V rámci programu Implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR byly aktualizovány Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 a Výzvu č. 2.

V Příručkách byly aktualizovány informace týkající se povinnosti příjemců v rámci Aktivity III. odevzdát Průběžné zprávy o sub-projektu. Příjemci jsou nyní povinni odevzdat první průběžnou zprávu za 3 měsíce od zahájení realizace sub-projektu a následující průběžné zprávy vždy za 6 měsíční monitorovací období. V případě příjemců v rámci Výzvy č. 1, kterým v současné době skončilo tříměsíční monitorovací období a běží lhůta pro odevzdání Průběžné zprávy o sub-projektu, platí povinnost zprávu předložit za skončené tříměsíční monitorovací období. Pro ostatní příjemce se současné a následující monitorovací období prodlužují na 6 měsíců (s výjimkou prvního monitorovacího období).

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 společně s přílohami naleznete zde.

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 2 společně s přílohami naleznete zde.