Aktualizace přílohy Příručky pro žadatele a příjemce v rámci 2. – 5. a 7. výzvy

Vytvořeno: 20. 9. 2010 Poslední aktualizace: 20. 9. 2010

Vzhledem k aktualizaci systému BENEFIT7 byla upravena příloha Příručky pro žadatele a příjemce č. 4.1 Postup k vyplnění MZ, MH a zZoP v IS BENEFIT7.


Při vyplňování monitorovacích zpráv a hlášení se řiďte Vámi příslušnou aktualizovanou přilohou.