Aktualizace Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro sub-projekty z Výzvy č. 2

Vytvořeno: 7. 10. 2014 Poslední aktualizace: 7. 10. 2014

V rámci programu Implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR byl aktualizován text Podmínek k Rozhodnutí pro poskytnutí dotace pro Výzvu č. 2.

Důvodem aktualizace je harmonizace textu Podmínek s aktuálním zněním Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů.

Aktualizovaný text přílohy č. 16 Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně ostatních příloh pro výzvu č. 2 naleznete zde.