Aktualizace dokumentu „Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu“

Vytvořeno: 25. 11. 2014 Poslední aktualizace: 25. 11. 2014

Informujeme o změně, ke které došlo v dokumentu „Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu“. Do textu Žádosti byl přidán bod č. 12 „Logický rámec“, který je žadatel povinen vyplnit. Aktualizovaný dokument žádosti i s Logickým rámcem naleznete v sekci dokumenty.

Dokumenty k výzvě pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče zde.

Dokumenty k výzvě pro malé grantové schéma Aktivita II. Péče o děti zde.