Aktualizace 99. výzvy – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Vytvořeno: 22. 7. 2021 Poslední aktualizace: 22. 7. 2021

Řídicí orgán IROP oznámil revizi textu výzvy č. 99 IROP „Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“ a aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.