Akční plán Národního antibiotického programu

Vytvořeno: 11. 4. 2013 Poslední aktualizace: 11. 4. 2013

Antibiotická rezistence představuje významnou hrozbu veřejnému zdraví. To je bohužel aktuální realita, kdy může nevhodné zacházení s antibiotiky spolu s nekontrolovaným šířením rezistentních mikroorganismů v populaci způsobit ztrátu účinnosti celé lékové skupiny, která iniciovala v polovině minulého století revoluci v medicíně. Antibiotika přispěla k záchraně životů a nepochybně umožnila rozvoj moderní, technologicky orientované medicíny. Znovu může dojít ke vzestupu nemocí považovaných dnes díky antibiotikům za vyřešený problém. Závažné infekce dosud účinně léčené antibiotiky mohou opět ohrožovat nemocné na životě.

 

Antibiotická rezistence způsobuje významné zvýšení mortality (úmrtnosti) a morbidity (nemocnosti, chorobnosti), včetně nákladů na zdravotní péči, a ohrožuje tak bezpečí pacientů i finanční udržitelnost zdravotního systému. Na základě provedených analýz lze odhadovat, že nevhodná preskripce antibiotik reprezentuje každoročně finanční objem 1-1,5 miliardy Kč.

 

Příčinou vzestupu antibiotické rezistence je časté nadužívání a nesprávné používání antibiotik v humánní a veterinární medicíně, a také nedostatky v oblasti prevence a kontroly infekcí usnadňující šíření rezistentních mikrobů ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci.

 

Pokud by mělo být účinně a dlouhodobě omezováno nadužívání antibiotik, je třeba především znát jeho příčiny, které se mohou v různých zemích významně lišit, protože mentalita a zvyklosti laické veřejnosti, pacientů i předepisujících lékařů jsou rozdílné. Prokazatelný vliv v této oblasti mají také kulturní, socioekonomické tradice dané společnosti. V každém případě je účinné, klinicky i epidemiologicky bezpečné používání antibiotik společnou zodpovědností lékaře i pacienta.

 

Mezi nejčastější faktory, které ovlivňují nadužívání antibiotik v primární péči jsou:

  • profesionalita lékaře, úroveň jeho vzdělání;

  • dostupnost srozumitelných a objektivních informací;

  • obavy z komplikací, snaha „neudělat chybu“;

  • nátlak pacienta, případně rodičů, obava ze ztráty klientely;

  • široká a neomezená dostupnost antibiotik;

  • potřeba použít „moderní a zaručeně účinný lék“;

  • doporučení specialisty;

  • způsob úhrady antibiotik, ekonomická zpětná vazba;

  • společenské a kulturní tradice;

  • marketingové kampaně a reklama farmaceutických firem.

 

 

Přílohy