693/2021 poskytnutí informace o tom, jak má výše nadepsaná společnost, jakožto organizátor promo akcí a ochutnávek v maloobchodě, zachovat tak, aby neporušila aktuálně platné nařízení, konkrétně jste se dotázal: mohu pořádat ochutnávky v maloobchodě za předpokladu, že dodržím podmínky článku 14? může být u ochutnávek v maloobchodě přítomna osoba zajišťující jejich průběh? Kdo všechno se je považován za osobu účastnící se ochutnávky zmíněná v či. 14

Vytvořeno: 13. 10. 2021 Poslední aktualizace: 13. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
693a.pdf (440,98 KB)