480/2021 1. Informace o tom, jaký druh testovacích tyčinek má být používán k testování dětí a mládeže ve školách. 2. Informace o tom, zda testovací tyčinky zjišťují přímo SARS-COV-2, nebo koronaviry obecně. 3. Certifikát kvality testovacích tyčinek. 4. Informace o výrobci testovacích tyčinek. 5. Licenci výrobce testovacích tyčinek. 6. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která testovací tyčinky vyrobila. 7. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla. 8. Platné firemní licence: • osvědčení o zkoušce testovaných tyčinek a nežádoucí účinky testovacích tyčinek • platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění 9. Informaci o tom, kolik roků byly dělány zkoušky testovacích tyčinek a s jakým výsledkem. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky. 10. Povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kterým je umožněno testování obyvatelstva ČR těmito testovacími tyčinkami. 11. Jedné vzorové testovací tyčinky, kterou odešlu do laboratoře na zkoušku. a zároveň o: la. informace o tom, na základě jaké studie či rady kterého odborníka má nošení roušek školou povinných dětí pomoci při zastavení šíření viru Covid 19 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY 2a. pokud byla vypracována studie k tomu, že nošení roušek dětmi má zabránit šíření viru Covid 13 o kterou se opíráte, viz předchozí bod, žádám o sdělení, kde najdu text této studie. 3a. Pokud nebyla žádná studie na potřebu nosit roušku za poslední rok vypracována ani zadána, přestože hrozba Covid 19 tady je více než rok, pak prosím sdělte z jakých důvodů se tak nestalo. 4a. Oč opírá ministerstvo svůj názor na to, že nošení roušek školou povinnými dětmi je zdravotně nezávadné.

Vytvořeno: 4. 6. 2021 Poslední aktualizace: 4. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
480-a.pdf (1,25 MB)