456/2021 OCHRANNÉ OPATŘENÍ MZDR 20599/2020-69/MlN/KAN, konkrétně pak: 1. Proč se bod 1.19 písm. c vztahuje pouze na občana ČR,EU a cizince s povolením k trvalému pobytu? Na základě jakých kritérií virus Covid-19 identifikuje a odlišuje tuto skupinu od ostatních cizinců? Čím se liší cizinec s trvalým pobytem od cizince s dlouhodobým nebo přechodným pobytem? Podle Doporučení Rady EU vždy by měl být dodržen princip proporcionality a nediskriminace (stejná pravidla pro občany i cizince). Proč porušujete směrnici EU? 2. Po příjezdu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je povinná karanténa min. 5 dnu. Proč lékař odmítá Eneschopenku na toto období, jako tomu bylo dříve? 3. Proč neexistují žádné výjimky pro očkované lidi? Zdá se, že podle bodu 1.5 písm.h je lepší onemocnět a mít úplnou svobodu pohybu, než se nechat očkovat

Vytvořeno: 2. 6. 2021 Poslední aktualizace: 2. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
456-a.pdf (563,95 KB)